Redemptoris Missio – „Afryka medyka”

preview
Autorzy zdjęć docierali w najdalsze zakątki świata. Pomagając ubogim chorym byli świadkami wielu wzruszających, radosnych i budujących scen. Ich fotografie pokazują codzienną pracę ośrodków misyjnych i rolę jaką odgrywają w niej wolontariusze Fundacji.