Redemptoris Missio – „Afryka medyka”

Fotografie wolontariuszy Fundacji Redemptoris Missio zaprezentowane na wystawie powstały w ostatnich latach działania organizacji. Autorzy zdjęć docierali w najdalsze zakątki świata. Pomagając ubogim chorym byli świadkami wielu wzruszających, radosnych i budujących scen. Ich fotografie pokazują codzienną pracę ośrodków misyjnych i rolę jaką odgrywają w niej wolontariusze Fundacji. Kadry pochodzą m.in. z Zambii, Kenii, Afganistanu i Tanzanii.