prof. Tomasz Wesołowski – „Puszcza Białowieska naszą rafa koralową”

Lasy Puszczy Białowieskiej to żywe muzeum ewolucji, ponieważ wszystkie „eksponaty” istnieją, nie są żadną podróbką, „aktywną archeologią” dla turystów, to faktycznie te same organizmy w tym samym otoczeniu. Dla nauki jest to jedyne, niemożliwe do zastąpienia i bezcenne laboratorium.

Puszcza Białowieska zadziwia bogactwem gatunków – przykładowo, na powierzchni zaledwie 30 hektarów stwierdziliśmy w ciągu 30 lat lęgi 74 gatunków ptaków, czyli tylu, ile gatunków leśnych występuje na całych Wyspach Brytyjskich. Ze względu na to olbrzymie bogactwo można powiedzieć, że Puszcza Białowieska jest lądowym odpowiednikiem rafy koralowej.

„Ponieważ wyrośliśmy z dzikiej przyrody, jesteśmy jej potomkami, stosunek do dzikiej przyrody jest czymś podobnym do relacji dzieci wobec rodziców. Podobnie jak rodzicom, przyrodzie należy się szacunek i – w miarę potrzeby – opieka, nie zaś zniszczenie.”

Tomasz Wesołowski – biolog, znany w świecie badaczy ptaków i międzynarodowy autorytet w sprawach przyrody. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Twórca jedynej w Polsce Pracowni Biologii Lasu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kierownik Zakładu Ekologii Ptaków Współorganizator światowych kongresów ornitologicznych. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową. W 2014 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Przez ponad 20 lat był członkiem Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Mocna osobowość, erudyta, świetnie opowiada, co jest gwarantem interesującej rozmowy o swoich osobistych doświadczeniach w aspekcie problemów przyrody i cywilizacji.