Zgłoszenie do udziału w Konkursie Festiwalowym Festiwalu NA SZAGE 2020

Aby wziąć udział w konkursie proszę wypełnić poniższy formularz lub pobrać go >>stąd<<, wypełnić i wysłać na adres zgloszenia@festiwalnaszage.pl w terminie do 3 stycznia 2020r.

* pola wymaganeKlauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Szage z siedzibą w Poznaniu przy ul. Opolskiej 36/3.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7. Posiada Pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą poddawane profilowaniu.